Openbare basisschool voor ErvaringsGerichtOnderwijs

MR

De MR is een belangrijk orgaan binnen onze school. De MR controleert en volgt het schoolbeleid kritisch en adviseert de directeur. In de MR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. 

In het schooljaar 2017-2018 start de MR met de volgende zittende leden:

Namens de ouders: Arjan Weijers (voorzitter), Heidi Ankersmit,  Marieke Klaassen. De foto’s en mailadressen van de oudergeleding vindt u hier:

Namens het personeel: Kim Borg, Henny Brand en Veronique Spits.

Het jaarplan 2017-2018 vindt u hier

De meest actuele notulen van de MR vindt u hier